T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Takip Merkezinin İşleyişi

Güncelleme Tarihi: 01/10/2021

Covid-19 Takip Merkezinin İşleyişi

-Covid-19 Takip Merkezi sorumlu hekimi tarafından oluşturulan hasta listesi merkezde görevli sekreter tarafından telefon ile aranarak Hastanemiz Covid-19 Takip Merkezine davet edilmektedir.

-Davet edilen bireyler, muayene ve tetkik yapılmasını kendi isteği ve onayı ile gönüllü olarak kabul edenler izleme alınmaları için randevu listesine eklenir.

-Görevli sekreter tarafından oluşturulan Randevu Listesi sorumlu hekim tarafından kontrol edilir.

-İlk geliş ve kabul işlemlerinin ardından bireyin mevcut sağlık durumuna ilişkin muayene, tetkik gibi tıbbi iş ve işlem süreçleri başlatılır.

-Daha sonraki randevu günleri; bireyin Covid-19 Merkezine ilk geliş ve kabul işlemlerinin yapıldığı tarihten sonraki 1.ay, 3.ay, 6.ay, 12. ay, 18.ay ve 24. ay olarak belirlenir.

-Randevu günleri hastaya sözlü ve yazılı bilgilendirme ile hatırlatılır.Covid-19 Takip Merkezi izleminden kendi isteği ile ayrılma talebinde bulunan bireyler; merkezimizin sorumlu hekimi tarafından gerekçeleriyle birlikte kayıt altına alınarak izlem listesinden çıkabilirler.


1.jpeg