T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 01/10/2021

4.jpeg

Covid-19 Takip Merkezi Hedefleri

Covid-19 hastalığı geçirmiş bireylerin, tıbbi izlemlerinin yapılabilmesine yönelik tüm dünyada çalışmalar başlatılmıştır. Covid-19'la ilk kez enfekte olduktan yaklaşık dört hafta sonra bazı bireylerde çeşitli sağlık sorunları görülebilmektedir. Bu amaçla; Ülkemizde, bu kapsamdaki bireylerin izlemlerini gerçekleştirmek için takip sürecine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu minvalde, Covid-19 hastalığı geçiren bireylerin mevcut durumlarına ilişkin tespit yapılması, izlemlerinin en az 2 yıl süreyle standart ve multidisipliner şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu bireylerin tıbbi izlemlerinde belirlenen ve müdahale edilmesini gerektiren sağlık durumlarının erken dönemde belirlenmesi ve gereken tıbbi hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla sağlık politikaları geliştirilmesi hedeflenmektedir.


Covid-19 Takip Merkezi Amaçları

  • Sağlık Hizmetinin Kalitesini artırmak ve hastalık geçiren bireylere en iyi şekilde hizmet sunmak,
  • Covid-19 hastalığının geleceğe yönelik gösterebileceği etkilerini tespit edip önlem alabilmek,
  • Gelecekte oluşabilecek olası farklı pandemi risklerine karşı hazırlıklı olabilmek ve daha kısa sürede tedbirler alabilmek,
  • Hastalık geçiren bireylerde geleceğe yönelik oluşabilecek risklere karşı önceden önlem alabilmek,
  • Sunulan sağlık hizmetinde faydalanabilecek kaynaklara katkıda bulunabilmek.

Bu hedef ve amaçlara yönelik Erzurum Şehir Hastanesinde Covid-19 Takip Merkezi halkımızın hizmetine açılmıştır.