T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Güncelleme Tarihi: 09/09/2021

etik_kurul.png


KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU KILAVUZU


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2012 tarih ve 0043437 sayılı yazısı ile onay almıştır. Bu tarihten itibaren  girişimsel olmayan çalışmaların yanında, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, tüm ilaç dışı ve invaziv olmayan klinik çalışmalar hastanemiz etik kurulu tarafından değerlendirilebilecektir.

Etik kurulumuz ayda 2 kez olmak üzere her ayın ilk ve 3. haftasının pazartesi günleri toplanır.

BAŞVURU KOŞULLARI

-Toplantı tarihinden önceki Salı (toplantıdan bir hafta önce) günü mesai sonuna kadar başvurular kabul edilecek ve başvuru formunda istenen tüm belgeleri eksiksiz olan dosyalar  o toplantının gündemine alınacaktır. Eksikleri olan dosyalar, eksikleri tamamlandıktan sonra  bir sonraki gündeme alınacaktır. Araştırma protokolünde çalışma sonuçlarının değerlendirileceği istatistiksel yöntemlerde yer almalıdır.

-Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden ve Etik Kurulu olmayan Üniversitelerden başvurular kabul edilecektir.

-Başvuru esnasında mavi renkli şeffaf kapaklı plastik dosyada tüm evrakların içinde sunulması gerekmektedir.

Belgelerin eksiksiz hazırlanması açısından web sayfasında yer alan “Etik Kurul Dosya Kabul Listesi” ne göz atılması uygun olacaktır. 

Adres : Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Atatürk Mahallesi Çat Yolu Caddesi 25070 Palandöken / Erzurum
E-Mail Adresi: selcuk.yagan@saglik.gov.tr
Telefon Numarası: (0442) 232 59 23 (Sekreterlik)
Selçuk YAĞAN
 


GEREKLİ BELGELER (Güncellenme Tarihi: 04.05.2021)
01 - Başvuru Dilekçesi, İzin Belgesi ve Taahüttname
02 - Başvuru Formu ve Araştırma Protokolü
03 - Özgeçmiş Formu
04 - Araştırma Bütçe Formu
05 - Hasta Takip Formu
06 - Literatürler ve Literatür Listesi
07 - Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
08 - Helsinki Bildirgesi
09 - İku Taahhütnamesi - Hastalara Ait Bilgilerin Gizli Kalacağına Dair Taahhütname
10 - Biyolojik Materyal Transfer Formu
11 - Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Verilmesi
12 - Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Karar Formu
13 - Etik Kurul Dosya Kabul Listesi