T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 10/09/2021

kalite_banner2.jpg

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, her geçen gün son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, insan gücü, kapasitesi ve niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok alanda örnek olacak şekilde gelişmektedir. Her zaman daha iyisini gerçekleştirme adına, Sağlık Bakanlığının çalışmaları sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçmektedir. Bu çalışmalardan biri de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan 'SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI' dır.

Sizlere hastanemizde kesintisiz ve güvenilir hizmet sunmak bizim en önemli amacımızdır. Hastanemizin sağlık hizmetleri sunumunda, sürekli gelişimin sağlanması için Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ( SKS ) - Hastane Seti kriterleri uygulanmaktadır. Bu standartlar bize "Kalite; bitmeyen bir yolculuktur" sözünü hatırlatmaktadır.


Bakanlığımızca 2005 yılında başlatılan sağlık kurumlarında kalite çalışmaları bugün geldiği nokta itibariyle ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kurumları kapsadığı gibi, bu alanda her türlü rehberliği de içinde barındırmaktadır. Ayrıca uluslararası arenada da hem kabul görme hem de etkinlik anlamında önemli mesafe kaydedilmiştir.


"SKS" hazırlanırken son 5-6 yılda elde edilen tecrübeler, uluslararası uygulamalar, uzmanlık görüşleri, Bakanlık stratejisi ve hedefleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu standartlar son iki yıl içinde yoğun tartışmalar ve araştırmalar sonucunda Sağlık Bakanlığımızca büyük bir emek harcanarak hazırlanmıştır.


Kamu, özel ve üniversite hastanesi olmak üzere tüm hastanelerimizi kapsayan bu standartlar kurumların sürekli iyileştirme yapmalarını sağlayacak bir içeriğe sahiptir.


Kalite konusundaki çalışmalarımızın objektif göstergesi olan Kalite Puanımızı sürekli yükseltmeyi amaçlamaktayız. Bu amaçla yapılan eğitimler çalışanlarımız için gün geçtikçe kurum kültürünün bir parçası haline gelmektedir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde başta kurumumuzun üst yöneticileri olmak üzere ilgili komite üyelerimiz, bölüm kalite sorumlularımız, kalite yönetim direktörümüz ve birim çalışanlarımızın aktif olarak yer alacağı bir yapılanma öngörülmüştür.


Sağlık hizmetlerinin sunumunda artık bir marka olan SKS hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların güvenliği ve memnuniyeti açısından büyük öneme sahiptir.