T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Güncelleme Tarihi: 29/07/2021

trsm.png

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)


T.C. Sağlık Bakanlığının 2011 yılında uygulamasını başlattığı Toplum Ruh Sağlığı modeli kapsamında kurulan TRSM’ ler; tedavi ve takiplerinde zorluk yaşanılan ağır ruhsal hastalığının sebep olduğu yeti yitimi ile toplumdan kopan hastaların yeniden topluma kazandırılmasını hedefliyor. Bu merkezlerle hastalığın hem kişiye hem de sosyal çevresine getirdiği maddi ve manevi yıkımın da önüne geçebilmek amaçlanıyor.

Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, psikososyal destek hizmetler verilebilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi hedefleriyle yola çıkan TRSM’ ler şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

TRSM’lerde hastaların özelliklerine uygun psikososyal destek programları geliştirerek rehabilitasyon sürecinin devamlılığı sağlanmaktadır. Ayrıca, bu merkezlerde hastaların farmakolojik tedavileri düzenlenmekte, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup terapisi ve bireysel terapi gibi hizmetler de verilmektedir.

Halkımız yaşadıkları yerleşim yerinde mevcut psikiyatri kliniklerinden, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ nden, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimlerinden, toplum sağlığı merkezlerinden, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünden, belediye sosyal işler müdürlüğünden, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarından TRSM’ ler hakkında bilgi alabilir.

Bugüne kadar Türkiye’de 56 ilde, 75 Merkez olarak kurulmuştur. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planına göre 2015 yılı sonuna kadar toplam 236 TRSM açılması hedeflenmektedir. Erzurum TRSM’ de 1 ruh sağlığı uzmanı, 2 hemşire, 1 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 iş uğraş terapisti, 1 tıbbi sekreter ve 2 yardımcı personelden oluşan bir kadro hizmet vermektedir.

TRSM ye kayıtlı olan hastalarımızın önemli bir kısmında merkezimize başvurmadan öncesine göre tedavi uyumlarının arttığı, kendi hastalıkları ve tedavileri ile ilgili katılımlarının daha da arttığı, hastane yatışlarının ve aile üzerindeki sosyal yükün azaldığını ve hastalarımızın sosyal iletişimlerinin daha da arttığını görmekteyiz.

Merkezimize hastalarımız genelde bir psikiyatri uzmanının yönlendirmesi ile başvurmaktadır.

Diğer tıbbi hastalıklarda olduğu gibi pek çok etkene bağlı ortaya çıkabilen kroniklik kazanabilen bu hastalıklarda erken dönemlerde tedaviye başlanması hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemektedir. TRSM’ de bu alanda halkımıza hizmet veren önemli bir merkez konumundadır.